בטיחות בגני ילדים

בטיחות בגני ילדים

בטיחות בבתי ספר ובגני ילדים

עבור כל הורה, בטיחות ילדיו היא ערך עליון. עד גיל 18, הילדים מבלים את רוב זמנם במסגרות החינוך השונות, שבאחריותן לשמור על ביטחון הילדים לאורך היום.

הרבה הורים לא יודעים מי הגורמים האחראיים על בטיחות בגני הילדים, אליהם צריך לפנות. מה נהלי בטיחות בבית ספר ועם מי צריך ליצור קשר בנוגע לרכישת ציוד בטיחות בגן ילדים ובבית ספר?   

הגורמים האחראיים על בטיחות במוסדות החינוך

נהלי בטיחות בגני ילדים ובבתי הספר, הינם בעלי חשיבות עליונה. אלו הגורמים האחראיים לשמירה על בטיחות בגני ילדים פרטיים ועל בטיחות בבתי ספר–

  • הרשות המקומית \ הבעלים – בטיחות בבית הספר נקבעת בהתאם לבעלות על המוסד. אם מדובר בבית ספר \ גן פרטי, הבעלות היא פרטית ואינה שייכת לרשות המקומית או למדינה. אם מדובר בבית ספר \ גן ציבורי, הבעלות היא של הרשות המקומית.
  • קב"ט מוסדות חינוך – בכל רשות מקומית, פועל קצין ביטחון שאחראי לשמור על הבטיחות במצבי שגרה ובמצבי חירום (כולל כמובן במוסדרות החינוך).
  • מנהלת הגן \ בית הספר – באחריות מנהלת המוסד החינוכי (גן או בית הספר), לשמור על בטיחות בגן הילדים או בבית הספר ולוודא כי היא פועלת בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
  • מפקחת הגן \ בית הספר – תפקידה לבדוק כי כלל הגורמים בשטח פועלים על פי נהלי הבטיחות ולתאם בניהם.

אצלנו, ב'מה שבטוח' תוכלו למצוא ציוד לשמירה על בטיחות בבתי הספר ובגנים. אנו מתמחים מזה שנים, בשיווק והתקנה של פתרונות בטיחותיים למוסדות חינוך ושטחים ציבוריים.