20191103_130523

בדיקות חודשיות למתקני חצר

במרבית הפעוטונים וגני הילדים יש מתקני שעשועים המשתנים באופיים ממקום למקום ועשויים לכלול בין היתר נדנדות, מתקני עץ משולבים, מגלשות וכיוצא בזאת. כידוע, בגני ילדים בכלל מושם דגש רב על נושא הבטיחות וכך בכל הקשור למתקני החצר.

 

מתקנים אלו המשמשים להנאתם של הילדים עלולים לסבול עם הזמן מבלאי, סדקים ושברים העלולים לגרום לפגיעות וחבלות. עקב כך, קיימות הוראות ברורות לגבי תחזוקת המתקנים האלו, לרבות ביצוע בדיקות חודשיות למתקני חצר. חברתנו אמונה על ביצוע הבדיקות הללו, על תיקון הליקויים שנמצאו, וכן על אספקת מוצרי בטיחות המשדרגים את רמת הבטיחות בחצר עצמה ובגן בכלל.

עמידה בתקן 1498

התקן המרכזי העוסק בבטיחות מתקני חצר הינו תקן 1498 של מכון התקנים הישראלי, המפרט בין היתר את דרכי הבדיקה, התחזוקה, ההתקנה והפיקוח על המתקנים, ואת תדירות הבדיקות. כך לדוגמא, התקן קובע כי יש לבצע בדיקות חודשיות למתקני חצר העוקבות אחר התקדמות הבלאי של כל המתקנים, יציבותם ותקינות פעולתם. את הבדיקות צריכים לבצע האחראיים על המתקנים או בעליהם. יש לציין הבדיקות צריכות להיעשות פעם בחודש או בהתאם להוראות יצרנית המתקן, ובשום אופן לא פחות מכך.

תקן 1498 גם ממשיך ומפרט את המרכיבים השונים של הבדיקות הנדרשות. כך למשל, אם מדובר במתקן שיש בו חלקים נעים, כגון נדנדה, יש לבחון שלא קיים איזהו פגם בתנועת המתקן כגון היתפסות שלו או להיפך – חופשיות יתר, וכן צריך לשים לב לכך שקיים מספיק חומר סיכה במסבים. כמו כן, אם למתקן יש יסודות צריך לוודא שהם אינם מתחילים לבלוט מעל לפני הקרקע ובכך לסכן את הילדים, וגם להיפך – שאין חופש בין היסודות לקרקע – דבר העלול להוביל להתמוטטות המתקן. בנוסף, אם למתקן יש אמצעי חיבור צריך לבחון כמובן שהם עדיין קיימים ולא נפלו או נשברו, שהסגירה שלהם אינה מתרופפת, ושאמצעי הבטיחות מפני התרופפות שלהם מצויים במקומם. מעבר לכך, יש לבחון את כל סביבות החצר והמתקנים המצויים בה על מנת לאתר סדקים ושברים, חלקים שחסרים, חבלים, סימנים ושלטים אם ישנם וכיוצא בזאת.

כמובן שאם מתגלים פגמים, קובע התקן כי יש לתקנם ללא דיחוי, ובמידה שלא ניתן לתקנן יש לסגור את האפשרות לשימוש במתקן על ידי העברתו מהחצר, נעילתו בדרכים שונות וכדומה.

 

מעבר לבדיקות החודשיות

מלבד בדיקות חודשיות למתקני חצר, או בהתאם להוראות היצרן, יש לבצע גם בדיקה שנתית. מדובר בבדיקה כללית של המתקן מבחינת תקינותו ובטיחותו, לרבות סימנים של חלודה וריקבון, מרכיביו שנוספו או הוחסרו ממנו לאורך השנה, בעיית איטום של רכיבים ייעודיים, וכל בעיה בטיחותית אחרת הנוגעת למתקן, למשטחים שלו וליסודותיו. מעבר לכך, אחת לשלוש שנים חובה גם לבצע בדיקה שנתית באמצעות מעבדה מאושרת או גורם אחר המאושר לכך, המספקים גם תעודת בדיקה הולמת.

לפרטים נוספים אודות בדיקות חודשיות למתקני חצר, להזמנת השירות וקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית, פנו אל חברת "מה שבטוח" – פתרונות לסביבה בטוחה – בטלפון 052-3301845.